W hydroponice

ROZPOCZĘCIE NA WEŁNIE MINERALNEJ (kostka startowa)
Przed rozpoczęciem pracy na kostkach rozsadowych zaczynamy pracę następująco:

Sporządź zbiornik odżywki ODŻYWKA POCZĄTKOWA, którą możesz użyć do kostek, odczyn pH odżywki początkowej ustaw na 5,0, EC ustaw pomiędzy 1,4 a 1,8. Uwzględnij, że czynnik EC jest wrażliwy na temperaturę, to znaczy, że wraz ze wzrostem temperatury w zbiorniku rośnie także EC, jako przykład możemy podać następującą sytuację: hodowca tworzy zbiornik odżywki na EC równym 1,6, robi to z zimną wodą bieżącą o temperaturze 12 stopni Celsjusza, następnego dnia kontroluje on zbiornik, który posiada teraz temperaturę 22 stopni Celsjusza a EC wynosi ponownie 2,0. Dzieje się tak, gdyż czynnik EC jest wrażliwy na temperaturę, pamiętaj przez cały czas, że woda, z którą ostatecznie pracujesz, ma temperaturę około 24 stopni (temperatura substratu i płynu z odżywką), napełniając zbiornik z odżywką zimną wodą należy uwzględnić, te EC zwiększy się o kilka dziesiętnych.

 

Dodaj teraz Sio Crop, Sio Roots oraz Enzym Plus do zbiornika z odżywką i skontroluj jeszcze raz wartość pH oraz EC, w razie potrzeby wyreguluj je jeszcze raz.

Teraz gdy sporządziłeś zbiornik z odżywką, możesz wsadzić do niego kostki, zostaw je 24 godziny w wodzie, jeżeli nie masz tyle czasu, to zaleca się zostawienie ich przynajmniej na l godzinę.
Wyciągnij kostki po 24 godzinach i połóż je na płycie plastiku (eb & vloed bak) lub trzymaj na płycie, na której położyłeś plastik, zadbaj o to, by nadmiar wody mógł dobrze spływać (kostki nie mogą stać w kałuży z wodnej odżywki). Jeżeli umieszczasz kostki na stole z odpływem, zadbaj o kilka centymetrów przestrzeni pomiędzy kostkami, inaczej kostki będą wysychać zbyt wolno i oprócz tego, że korzenie nie będą miały szans na wybicie, pojawia się realne zagrożenie, że będziesz mial zgorzel korzenia z powodu zbyt długiego czasu stania mokrych korzeni.

Zważ kilka kostek, żeby zorientować się, jaka jest średnia waga początkowa, jeżeli używasz kostek 6,5 x 7,5 x 7,5 cm wtedy kostka waty maksymalnie 360 gram, dopuszczalna jest waga początkowa od 340 gram.

Jeżeli masz możliwość wsadzenia tak zwanej folii z otworkami (plastik, z wieloma otworami o centymetrze średnicy  rozmieszczonymi co kilka centymetrów), nałożenia jej wokół młodych roślin, bylaby to zaleta, gdyż uda się utrzymać wtedy wilgotność względną (RV) w okolicach 70%. Optymalna temperatura w pierwszym tygodniu wynosi około 26 stopni Celsjusza (nie większa! ).

Zostaw kostki do wyschnięcia aż do uzyskania wagi 250 gram, przed podaniem pierwszy raz wody z odżywkami, pierwsza tura podlewania to prawdopodobnie najważniejsza tura podlewania w całej hodowli, jeżeli podasz za wcześnie wodę, to młoda roślina będzie za "mokra", przez co nie będzie miała ona szansy rozwinąć się z korzenia, jeżeli dasz wodę zbyt późno, wtedy EC w kostce wzrośnie zbyt wysoko, co z kolei powoduje ryzyko zgrorzeli korzenia, proces ten przebiega bardzo szybko, więc nie przestawaj ważyć kostki, by wybrać właściwy moment dla pierwszego podlewania.

Odżywkę ODŻYWKA POCZĄTKOWA używa się na wełnie mineralnej przez pierwsze 10 dni, następnie przechodzi się do odżywki stymulującej rozwój.


DOŻYWKA NA CZAS ROZWOJU DLA KOSTEK, AGROFOAM, MAPITO itp.

W tej sytuacji często zakłada się, że kostki zostawia się do momentu ukorzenienia, następnie są one gotowe do przesadzenia na growcubes, mapito, agrofoam itp.

W dniu 3-7 zobaczysz, że rośliny w kostce zaczynają przebijać się korzeniami (korzenie wychodzą teraz pod kostkę), teraz jest czas na przygotowanie growcubes, mapito, agrofoam do przesadzenia z kostek na dany system.

Sporządź zbiornik z odżywką ODŻYWKA  POCZĄTKOWA, dodaj Sio Crop, Sio Roots oraz Enzym Plus, ustawia wartość pH na 5.0 a EC na 1,4-1 ,8 (ta sama wartość EC, jaka była używana przy kostkach startowych!).

 

Zalej tym substrat (growcubes, agrofoam, itp.), puść odżywkę w płynie dookoła tak, by przelatywała przezsubstrat (nie nad nim), używaj na każde 10 litrów (zawartość doniczki) około 10 litrów odżywki ODŻYWKA POCZĄTKOWA.


Po podlaniu mapito, growcubes lub agrofoam odżywką ODŻYWKA POCZĄTKOWA należy skontrolować wartości pH oraz EC w substracie, dokonuje się tego wycinając odrobinę substratu ręcznie , złapanie wody do kubka a następnie kontrolując pH i EC.
Gdyby uzyskane wartości okazały się niedopuszczalne, należy jeszcze raz podlać doniczki roztworem ODŻYWKA POCZĄTKOWA.


Do uprawy na mapito, agrofoam lub growcubes najlepiej użyć dwóch tak zwanych rozpylaczy trójkątnych na doniczkę, nie wpuszczaj ich w kostkę, ale ustaw obok kostki rozsadowej, naprzeciw siebie.
W przypadku mapito, agrofoam lub growcubes preferuje się rozpylacze (trójkątne) zamiast skraplaczy, w przypadku braku rozpylaczy wystarczą te drugie.
Jeżeli dobrze napełniono substratem, to można wyciągnąć zakorzenione rośliny.


Różnica w porównaniu z matami z wełny mineralnej polega mianowicie na relacjach powietrze-woda; growcubes, agroloam, mapito itp. utrzymują wewnątrz doniczki tak wiele powietrza że od dnia wyciągnięcia roślin na substrat należy zacząć nawilżać kroplami.
Zacznij od 2 tur na dzień , każda między 100 a 200 ml na doniczkę.
Zadbaj o to, by pierwsza tura podlewania nie spowodowała przesączania , celem jest to, by odżywka w płynie, którą rozpylamy od lewej do prawej do maty została tak rozprowadzona przez całą matę, jeżeli jednak dasz tak wiele odżywki w płynie, że pierwsza tura spowoduje przesączanie wody, wtedy utworzy się "kolumna wody" pod rozpylaczem, kolejne tury opryskiwania będą podążały tą kolumną wody, uwaga więc na pierwszą turę opryskiwania (gdy wzejdzie słońce) by nie uzyskać przesącza !


Zwiększaj częstotliwość stopniowo do 7 tur na dzień, każdą pomiędzy 100 a 200 ml na doniczkę na turę. Podawaj również w nocy jedną turę o objętości od 100 do 200 ml na doniczkę.
Zadbaj o to, by przy każdej turze podlewania (za wyjątkiem pierwszej każdego dnia) uzyskać 10% przesącza, jeżeli nie uzyskujesz przesącza, to czas na dodanie kolejnej tury.


Używaj w pierwszych 14 dniach oprócz nawozu równiż Sio Crop, Sio Roots oraz Enzym Plus. Pomiędzy 10 a 15 dniem używaj również odżywki stymulującej wzrost, także wtedy, gdy roślina już rozkwitła.

ODŻYWKA NA CZAS KWITNIENIA DLA KOSTEK, AGROFOAM, MAPITO itp.

W tej sytuacji zakłada się, że rośliny zakorzeniły się w kostce i wpuściły korzenie w mapito, growcubes, agrofoam itp ..

Sio Crop, Sio Roots oraz Enzym Plus można dodawać codziennie, w trakcie całej uprawy.

Zaczęliśmy fazę wzrostu 2 turami opryskiwania na dzień i l turą opryskiwania w nocy. Turę opryskiwania w nocy dajemy wciąż, aż do końca, robi się tak by zagwarantować, że w najwyższej części doniczki nie wzrośnie za bardzo wartość EC. Gdybyśmy jednak tak nie robili, to roślina w trakcie dnia miałaby sporo problemów, żeby uruchomić przepływ- soków.
Od momentu zawiązania pączków zaczynamy z stymulatorem kwitnienia PK, używa się go do l tygodnia przed końcem.

Liczbę tur podlewania zwiększa się stopniowo (od 3 tur do 7 tur na dzień), należy uzależnić zwiększanie kolejek podlewania od ilości procentowej uzyskiwanego (lub nie uzyskiwanego) przesącza.

Turę podlewania dodaje się jeżeli nie uzyskuje się przesącza lub jest fo mniej niż 10% tego, co podano w ciągu minionych 24 godzin.
Kontroluj zawsze podlewanie i przesącze, pole, które przestaje transpirować, to pole, które sprawia kłopoty, można to od razu zobaczyć, kiedy odparowywanie zmniejsza się.
Jeżeli transpiracja zatrzymuje się, to trwa , prawdopodobnie przez parę dni, zanim pojawią się objawy na roślinach: zażółcenie , zgorzel, zbyt mokry substrat itp.
Jeżeli rośliny dobrze transpirują to transpirują od 7,5 do 15 1itrów na metr kwadratowy na dzień.
Uprawa na gruncie oznacza transpirację 7,5 - 10 l na metr kwadratowy na dzień (w przypadku całkowitego pokrycia liśćmi).
Uprawa na growcubes, mapito, agrofoam oznacza najczęściej transpirację 7,5 - 10 l na metr kwadratowy na dzień (w przypadku całkowitego pokrycia liśćmi). Jako ogólna zasada obowiązuje : więcej tlenu (powietrza) przy korzeniach, więcej parowania.
Im wyższe parowanie, tym więcej elementów zostanie wchłoniętych przez roślinę, tym więcej będzie ostatecznie zawartości suchej substancji w produkcie końcowym.

TEMPERATURA

Temperaturę dzienną należy zawsze próbować utrzymywać na poziomie poniżej 30 stopni Celsjusza, termometr należy zawiesić bezpośrednio pod lampą na wysokości kwiatów, tak, by uzyskać podgląd temperatury szczytowej.
Jeżeli rośliny źle znoszą napromieniowanie cieplne, to powstaje chroniczny brak wody w liściach, jeżeli brak ten będzie się utrzymywać, to w roślinie nastąpi wzrost substancji blokujących preteazę, to znaczy substancji, które utrudniają bądź utrudniają produkcję białek, i w ten sposób następuje zahamowanie produkcji kwiatów.
Roślina, pod wpływem promieni upału zamyka stromata (aparaty szparkowe na spodzie liścia), przez co ta część rośliny nie może parować lub też parowanie to jest utrudnione. Jeżeli szparki są zamknięte, nie może odbywać się fotosynteza, a więc nie następuje produkcja!
Przepływ soków jednak trwa nadal i powodują one, że kwiaty zaczynają szybko wybijać w górę.

W hydroponice

ROZPOCZĘCIE NA WEŁNIE MINERALNEJ (kostka startowa)
Przed rozpoczęciem pracy na kostkach rozsadowych zaczynamy pracę następująco:

Sporządź zbiornik odżywki ODŻYWKA POCZĄTKOWA, którą możesz użyć do kostek, odczyn pH odżywki początkowej ustaw na 5,0, EC ustaw pomiędzy 1,4 a 1,8. Uwzględnij, że czynnik EC jest wrażliwy na temperaturę, to znaczy, że wraz ze wzrostem temperatury w zbiorniku rośnie także EC, jako przykład możemy podać następującą sytuację: hodowca tworzy zbiornik odżywki na EC równym 1,6, robi to z zimną wodą bieżącą o temperaturze 12 stopni Celsjusza, następnego dnia kontroluje on zbiornik, który posiada teraz temperaturę 22 stopni Celsjusza a EC wynosi ponownie 2,0. Dzieje się tak, gdyż czynnik EC jest wrażliwy na temperaturę, pamiętaj przez cały czas, że woda, z którą ostatecznie pracujesz, ma temperaturę około 24 stopni (temperatura substratu i płynu z odżywką), napełniając zbiornik z odżywką zimną wodą należy uwzględnić, te EC zwiększy się o kilka dziesiętnych.

 

Dodaj teraz Sio Crop, Sio Roots oraz Enzym Plus do zbiornika z odżywką i skontroluj jeszcze raz wartość pH oraz EC, w razie potrzeby wyreguluj je jeszcze raz.

Teraz gdy sporządziłeś zbiornik z odżywką, możesz wsadzić do niego kostki, zostaw je 24 godziny w wodzie, jeżeli nie masz tyle czasu, to zaleca się zostawienie ich przynajmniej na l godzinę.
Wyciągnij kostki po 24 godzinach i połóż je na płycie plastiku (eb & vloed bak) lub trzymaj na płycie, na której położyłeś plastik, zadbaj o to, by nadmiar wody mógł dobrze spływać (kostki nie mogą stać w kałuży z wodnej odżywki). Jeżeli umieszczasz kostki na stole z odpływem, zadbaj o kilka centymetrów przestrzeni pomiędzy kostkami, inaczej kostki będą wysychać zbyt wolno i oprócz tego, że korzenie nie będą miały szans na wybicie, pojawia się realne zagrożenie, że będziesz mial zgorzel korzenia z powodu zbyt długiego czasu stania mokrych korzeni.

Zważ kilka kostek, żeby zorientować się, jaka jest średnia waga początkowa, jeżeli używasz kostek 6,5 x 7,5 x 7,5 cm wtedy kostka waty maksymalnie 360 gram, dopuszczalna jest waga początkowa od 340 gram.

Jeżeli masz możliwość wsadzenia tak zwanej folii z otworkami (plastik, z wieloma otworami o centymetrze średnicy  rozmieszczonymi co kilka centymetrów), nałożenia jej wokół młodych roślin, bylaby to zaleta, gdyż uda się utrzymać wtedy wilgotność względną (RV) w okolicach 70%. Optymalna temperatura w pierwszym tygodniu wynosi około 26 stopni Celsjusza (nie większa! ).

Zostaw kostki do wyschnięcia aż do uzyskania wagi 250 gram, przed podaniem pierwszy raz wody z odżywkami, pierwsza tura podlewania to prawdopodobnie najważniejsza tura podlewania w całej hodowli, jeżeli podasz za wcześnie wodę, to młoda roślina będzie za "mokra", przez co nie będzie miała ona szansy rozwinąć się z korzenia, jeżeli dasz wodę zbyt późno, wtedy EC w kostce wzrośnie zbyt wysoko, co z kolei powoduje ryzyko zgrorzeli korzenia, proces ten przebiega bardzo szybko, więc nie przestawaj ważyć kostki, by wybrać właściwy moment dla pierwszego podlewania.

Odżywkę ODŻYWKA POCZĄTKOWA używa się na wełnie mineralnej przez pierwsze 10 dni, następnie przechodzi się do odżywki stymulującej rozwój.


DOŻYWKA NA CZAS ROZWOJU DLA KOSTEK, AGROFOAM, MAPITO itp.

W tej sytuacji często zakłada się, że kostki zostawia się do momentu ukorzenienia, następnie są one gotowe do przesadzenia na growcubes, mapito, agrofoam itp.

W dniu 3-7 zobaczysz, że rośliny w kostce zaczynają przebijać się korzeniami (korzenie wychodzą teraz pod kostkę), teraz jest czas na przygotowanie growcubes, mapito, agrofoam do przesadzenia z kostek na dany system.

Sporządź zbiornik z odżywką ODŻYWKA  POCZĄTKOWA, dodaj Sio Crop, Sio Roots oraz Enzym Plus, ustawia wartość pH na 5.0 a EC na 1,4-1 ,8 (ta sama wartość EC, jaka była używana przy kostkach startowych!).

 

Zalej tym substrat (growcubes, agrofoam, itp.), puść odżywkę w płynie dookoła tak, by przelatywała przezsubstrat (nie nad nim), używaj na każde 10 litrów (zawartość doniczki) około 10 litrów odżywki ODŻYWKA POCZĄTKOWA.


Po podlaniu mapito, growcubes lub agrofoam odżywką ODŻYWKA POCZĄTKOWA należy skontrolować wartości pH oraz EC w substracie, dokonuje się tego wycinając odrobinę substratu ręcznie , złapanie wody do kubka a następnie kontrolując pH i EC.
Gdyby uzyskane wartości okazały się niedopuszczalne, należy jeszcze raz podlać doniczki roztworem ODŻYWKA POCZĄTKOWA.


Do uprawy na mapito, agrofoam lub growcubes najlepiej użyć dwóch tak zwanych rozpylaczy trójkątnych na doniczkę, nie wpuszczaj ich w kostkę, ale ustaw obok kostki rozsadowej, naprzeciw siebie.
W przypadku mapito, agrofoam lub growcubes preferuje się rozpylacze (trójkątne) zamiast skraplaczy, w przypadku braku rozpylaczy wystarczą te drugie.
Jeżeli dobrze napełniono substratem, to można wyciągnąć zakorzenione rośliny.


Różnica w porównaniu z matami z wełny mineralnej polega mianowicie na relacjach powietrze-woda; growcubes, agroloam, mapito itp. utrzymują wewnątrz doniczki tak wiele powietrza że od dnia wyciągnięcia roślin na substrat należy zacząć nawilżać kroplami.
Zacznij od 2 tur na dzień , każda między 100 a 200 ml na doniczkę.
Zadbaj o to, by pierwsza tura podlewania nie spowodowała przesączania , celem jest to, by odżywka w płynie, którą rozpylamy od lewej do prawej do maty została tak rozprowadzona przez całą matę, jeżeli jednak dasz tak wiele odżywki w płynie, że pierwsza tura spowoduje przesączanie wody, wtedy utworzy się "kolumna wody" pod rozpylaczem, kolejne tury opryskiwania będą podążały tą kolumną wody, uwaga więc na pierwszą turę opryskiwania (gdy wzejdzie słońce) by nie uzyskać przesącza !


Zwiększaj częstotliwość stopniowo do 7 tur na dzień, każdą pomiędzy 100 a 200 ml na doniczkę na turę. Podawaj również w nocy jedną turę o objętości od 100 do 200 ml na doniczkę.
Zadbaj o to, by przy każdej turze podlewania (za wyjątkiem pierwszej każdego dnia) uzyskać 10% przesącza, jeżeli nie uzyskujesz przesącza, to czas na dodanie kolejnej tury.


Używaj w pierwszych 14 dniach oprócz nawozu równiż Sio Crop, Sio Roots oraz Enzym Plus. Pomiędzy 10 a 15 dniem używaj również odżywki stymulującej wzrost, także wtedy, gdy roślina już rozkwitła.

ODŻYWKA NA CZAS KWITNIENIA DLA KOSTEK, AGROFOAM, MAPITO itp.

W tej sytuacji zakłada się, że rośliny zakorzeniły się w kostce i wpuściły korzenie w mapito, growcubes, agrofoam itp ..

Sio Crop, Sio Roots oraz Enzym Plus można dodawać codziennie, w trakcie całej uprawy.

Zaczęliśmy fazę wzrostu 2 turami opryskiwania na dzień i l turą opryskiwania w nocy. Turę opryskiwania w nocy dajemy wciąż, aż do końca, robi się tak by zagwarantować, że w najwyższej części doniczki nie wzrośnie za bardzo wartość EC. Gdybyśmy jednak tak nie robili, to roślina w trakcie dnia miałaby sporo problemów, żeby uruchomić przepływ- soków.
Od momentu zawiązania pączków zaczynamy z stymulatorem kwitnienia PK, używa się go do l tygodnia przed końcem.

Liczbę tur podlewania zwiększa się stopniowo (od 3 tur do 7 tur na dzień), należy uzależnić zwiększanie kolejek podlewania od ilości procentowej uzyskiwanego (lub nie uzyskiwanego) przesącza.

Turę podlewania dodaje się jeżeli nie uzyskuje się przesącza lub jest fo mniej niż 10% tego, co podano w ciągu minionych 24 godzin.
Kontroluj zawsze podlewanie i przesącze, pole, które przestaje transpirować, to pole, które sprawia kłopoty, można to od razu zobaczyć, kiedy odparowywanie zmniejsza się.
Jeżeli transpiracja zatrzymuje się, to trwa , prawdopodobnie przez parę dni, zanim pojawią się objawy na roślinach: zażółcenie , zgorzel, zbyt mokry substrat itp.
Jeżeli rośliny dobrze transpirują to transpirują od 7,5 do 15 1itrów na metr kwadratowy na dzień.
Uprawa na gruncie oznacza transpirację 7,5 - 10 l na metr kwadratowy na dzień (w przypadku całkowitego pokrycia liśćmi).
Uprawa na growcubes, mapito, agrofoam oznacza najczęściej transpirację 7,5 - 10 l na metr kwadratowy na dzień (w przypadku całkowitego pokrycia liśćmi). Jako ogólna zasada obowiązuje : więcej tlenu (powietrza) przy korzeniach, więcej parowania.
Im wyższe parowanie, tym więcej elementów zostanie wchłoniętych przez roślinę, tym więcej będzie ostatecznie zawartości suchej substancji w produkcie końcowym.

TEMPERATURA

Temperaturę dzienną należy zawsze próbować utrzymywać na poziomie poniżej 30 stopni Celsjusza, termometr należy zawiesić bezpośrednio pod lampą na wysokości kwiatów, tak, by uzyskać podgląd temperatury szczytowej.
Jeżeli rośliny źle znoszą napromieniowanie cieplne, to powstaje chroniczny brak wody w liściach, jeżeli brak ten będzie się utrzymywać, to w roślinie nastąpi wzrost substancji blokujących preteazę, to znaczy substancji, które utrudniają bądź utrudniają produkcję białek, i w ten sposób następuje zahamowanie produkcji kwiatów.
Roślina, pod wpływem promieni upału zamyka stromata (aparaty szparkowe na spodzie liścia), przez co ta część rośliny nie może parować lub też parowanie to jest utrudnione. Jeżeli szparki są zamknięte, nie może odbywać się fotosynteza, a więc nie następuje produkcja!
Przepływ soków jednak trwa nadal i powodują one, że kwiaty zaczynają szybko wybijać w górę.

Zaufane Opinie IdoSell
4.87 / 5.00 1186 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-14
Polecam
2024-05-10
Wszytko Na Najwyższym Poziomie , Extra Szybką Paczka
pixel